Štítky

omalovánky kniha

Kategorie

Odběr novinek

Ceny

Všechny ceny zboží i dopravného v našem internetovém obchodě jsou uvedeny včetně DPH. Zboží je prodáváno za cenu platnou v okamžiku objednání.

Objednání

Zákazník musí během objednání uvést úplnou platnou adresu, další kontaktní údaje (email, telefon) a zvolit způsob platby. Potvrzením objednávky se zákazník zavazuje k odebrání zvoleného zboží a k uhrazení příslušné částky. Zákazník má právo stornovat nevyřízenou objednávku telefonicky nebo online na stránce "sledování stavu objednávky".

Platba

Nakupující má možnost volit mezi platbou převodem (bankovní převod nebo platba PayPal) a platbou dobírkou.
Při volbě platby převodem může být zboží expedováno až po připsání požadované částky na náš účet. V případě platby předem převodem musí být platba uhrazena do 10 dnů od vzniku objednávky, v opačném případě bude objednávka stornována.
Státním institucím, zejména školám a knihovnám, zasíláme zboží po předchozí domluvě na fakturu se standardní 14-denní splatností.

Vyřízení objednávky

Při standardním průběhu vyřízení objednávky probíhá komunikace mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím emailů. Prodávající odesílá tyto emaily:

  • souhrn objednávky obsahující i odkaz na stránku "sledování stavu objednávky" a v případě hrazení objednávky převodem i informace potřebné pro provedení platby

  • informace o úhradě zboží
  • informace o odeslání zboží - po předání zásilky České poště

Kupující při standardním průběhu vyřízení není nucen reagovat na žádné emaily.

Dodací lhůta

V převážné většině případů je zboží odesláno během 1-4 pracovních dnů. V případě, že zjistíme, že některý z objednaných titulů je náhle rozebrán bude zákazník kontaktován a jsou mu nabídnuty další možnosti postupu (storno a vrácení peněz, změna objednávky, prodloužení expediční lhůty).
Při platbě převodem začíná běžet expediční lhůta v okamžiku připsání částky na náš účet.
Prodejce se zavazuje expedovat zboží v nejkratší možné době.
Doručovací doba je specifikována v doručovacích a platebních podmínkách

Vrácení přeplatku

Zaplacená částka u stornované objednávky (případně přeplatek u nekompletně vyřízené objednávky) je vrácena do 5 pracovních dnů následujícím způsobem:
- v případě platby předem bankovním převodem je částka vrácena zpět na účet, z kterého byla placena, pokud se s zákazníkem nedohodne jinak
- v případě platby PayPal je částka vrácena zpět na účet, z kterého byla placena, pokud se s zákazníkem nedohodne jinak

Forma zásilky

Zboží je odesláno zákazníkovi v neporušeném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a zabraňuje jeho poškození. V zásilce je přiložena faktura plnící funkci reklamačního a daňového dokladu.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen zkontrolovat neporušenost obalu. Pokud převezme zjevně poškozenou zásilku, musí uplatňovat případnou reklamaci na České poště/přepravci.

Vrácení zboží

Na základě zákona č. 367/2000 Sb. má zákazník právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží s výjimkou audionahrávek a multimediálních CD-ROM, u kterých byl porušen obal. Zboží nesmí vykazovat známky použití, nesmí být jakkoli poškozeno, musí být vráceno včetně faktury nebo její kopie.
Zboží lze vrátit osobně nebo poslat řádně zabaleno (nejlépe v kartónovém obalu) doporučenou zásilkou. Nezasílejte prosím vrácené zboží na dobírku, zásilky, které nám zákazníci pošlou na dobírku nebudou převzaty. Do doporučené zásilky vložte zboží, daňový doklad, informaci zda vracíte nebo reklamujete a číslo účtu, na který máme poslat částku za vrácené zboží.
Vrácené zboží s doklady musí být odesláno zpět (nebo alespoň odstoupení od smlouvy musí být písemně nahlášeno) nejpozději 14. den od dne převzetí. Zboží odeslané na adresu prodávajícího v rámci odstoupení od smlouvy bude překontrolováno a následně bude vyplacena fakturovaná částka na číslo bankovního účtu uvedené zákazníkem v reklamační zásilce.

Záruka a reklamace

Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě na http://www.doktor-pacicka.cz/ se řídí platnými zákony. Zákazník má právo podle paragrafu §616 občanského zákoníku na bezplatnou a bezodkladnou nápravu pokud je zboží v rozporu s kupní smlouvou (zboží neodpovídá fakturovaným nebo objednaným položkám) do 6 měsíců od převzetí zboží. Standardní záruční doba je 24 měsíců a záruční lhůta začíná běžet v okamžiku převzetí zboží. Záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se ale nevztahuje na opotřebování běžným užíváním.
Reklamace se oznamuje některým z následujících způsobů:
a) e-mailem na adresu obchod@doktor-pacicka.cz
b) doporučeným dopisem na adresu
     TITANS s.r.o.
     Sedličky 16
     506 01 Jičín
Oznámení reklamace musí obsahovat popis závad a číslo objednávky nebo faktury a emailový nebo telefonní kontakt.
Prodávající do 15 pracovních dní rozhodne o reklamaci a vyrozumí kupujícího emailem nebo telefonicky.
Vyřízení reklamace proběhne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se zúčastněné strany nedohodnou jinak.
V případě oprávněné reklamace nahradíme zákazníkovi náklady na poštovné vzniklé zasláním reklamovaného zboží zpět prodejci. Náhrada poštovného bude zákazníkovi převedena na bankovní účet společně s částkou za reklamované zboží.

Ochrana osobních údajů

viz prohlášení o ochraně osobních údajů.

Reklamační řád a obchodní podmínky jsou v platnosti od 1.12.2013. Změny jsou vyhrazeny.

Vaše dotazy rádi zodpovíme emailem nebo telefonicky.